KURS SUNUMLARI

20 ARALIK 2019 - CUMA
08:30 - 08:50 Yenidoğan ve Pediatrik Yaş Grubunda Nöroradyolojik Görüntüleme Nail BULAKBAŞI İNDİR
08:50 - 09:10 Yenidoğan ve Pediatrik Yaş Grubunda ALARA Prensipleri Meltem Ceyhan BİLGİCİ İNDİR
09:10 - 09:30 Yenidoğanda Transfontanel ve Spinal USG Yeliz PEKÇEVİK İNDİR
09:30 - 10:00 Beyin ve Spinal kord gelişimi Simay ALTAN KARA İNDİR
10:00 - 10:30 Fetal Beyin MR Nasıl Yapılmalı ? Normal ve Patolojik Olgulara Yaklaşım
Özgür ÖZTEKİN İNDİR
11:00 - 11:30 Beyin Malformasyonları Korgün KORAL İNDİR
11:30 - 11:50 Posterior Fossa Malformasyonları Özgür ÖZTEKİN İNDİR
11:50 - 12:10 Spinal Malformasyonlar Ömer KİTİŞ İNDİR
12:10 - 12:30 Kraniyoservikal Bileşke: Normal Gelişimi, Varyasyonlar ve Malformasyonları Gülgün YILMAZ OVALI İNDİR
13:30 - 14:00 Kranyofasiyal Anomalilerde Görüntüleme Gökçen ÇOBAN İNDİR
14:00 - 14:30 Çocukluk Çağı Epilepsisinde Görüntüleme Kader KARLI OĞUZ İNDİR
14:30 - 15:00 Fakomatozlarda Görüntüleme: Sık Görülenler Sibel BAYRAMOĞLU İNDİR
15:00 - 15:30 Hidrosefali Utku ŞENOL İNDİR
15:30 - 16:00 Çocukluk Çağında Arteryal - Venöz İnme Anıl ÖZGÜR İNDİR
21 ARALIK 2019 - CUMARTESİ
08:30 - 09:00 Doğum Travması ve Brakiyal Pleksus Görüntülemesi Altan GÜNEŞ İNDİR
09:00 - 09:30 Yenidoğanda Hipoksik, Hipoglisemik, Hiperbilirubinemik Ensefalopati Korgün KORAL İNDİR
09:30 - 10:00 Yenidoğanın Metabolik Hastalıkları Kader KARLI OĞUZ İNDİR
11:00 - 11.30 Vasküler Malformasyonlar Elif Günay BULUT İNDİR
11:30 - 12:00 Çocukluk Çağında Endovasküler Tedavi Osman KIZILKILIÇ İNDİR
13:00 - 13:30 Spinal Travma Yeliz PEKÇEVİK İNDİR
13:30 - 14:00 Akut Nörotoksisite ve Metabolik Aciller Özlem ALKAN İNDİR
14:00 - 14:30 Kafa Travması, Çocuk İstismarı -Beyin Ölümünde Görüntüleme Korgün KORAL İNDİR
14:30 - 15:00 Sistemik Bulguların Nörogörüntülemede Ayırıcı Tanıya Katkısı Berna OĞUZ İNDİR
15:30 - 16:00 Beynin Demiyelinizan - İnflamatuar Hastalıkları Rahşan GÖÇMEN İNDİR
16:00 - 16:30 Spinal Kordun Demiyelinizan - İnflamatuar Hastalıkları Özlem ALKAN İNDİR
22 ARALIK 2019 - PAZAR
08:30 - 09:00 Orbita Ayça AKGÖZ İNDİR
09:00 - 09:30 Sella Turgut TALI İNDİR
09:30 - 10:00 Temporal Kemik Ayça AKGÖZ İNDİR
10:00 - 10:30 Non-Tümöral Hastalıklarda Baş - Boyun Görüntülemesi Elif Günay BULUT İNDİR